Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení pro SDH

HASIČI

Výše podpory

70%

Podání žádosti

Do 25.9.2023

Výše dotace

450 tis. Kč

UZAVŘENÁ

Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení

 

Dotace pro jednotky SDH obcí

Podporované aktivity:

·         Dotace se poskytuje na:

-          DA vyrobený na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. DA může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo

-          PH s novou přenosnou motorovou stříkačkou.

 

Oprávnění žadatelé:

·         Obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka SDH obce“), která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V a splňuje následující podmínku:

-          není, v případě žádosti na pořízení dopravního automobilu (dále jen „DA“), vybavena automobilem s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením, který byl prvně registrován v České republice nebo některé zemi EU (doložené na příslušném technickém průkazu) dne 1. ledna 2008 nebo později anebo

-          není, v případě žádosti na pořízení požárního přívěsu pro hašení (dále jen „PH“), vybavena PH, který byl prvně registrován v České republice nebo některé zemi EU (doložené na příslušném technickém průkazu) dne 1. ledna 2008 nebo později. Další podmínkou je vybavení zřizovatele jednotky SDH obce vozidlem s tažným zařízením vhodným pro tažení PH.

Výše dotace:

·         Maximálně výše dotace 70 % uznatelných nákladů projektu (akce), maximálně však 450 tis. Kč.

Termíny:

·         Ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 9. 2023

 

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat