MMR - Dotace na bytové domy bez bariér

OSTATNÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Výše podpory

50%

Podání žádosti

Do 5.2.2019

Výše dotace

max 200/800 tis. Kč

UZAVŘENÁ

Podporované aktivity:

Odstranění bariér:

  • stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu

  • výstavba nového výtahu

Bytovým domem se rozumí dům se čtyřmi a více nadzemními podlažími, který není a nikdy nebyl vybaven výtahem, a/nebo který neumožňuje bezbariérový přístup k vertikální komunikaci (výtahu).

Oprávnění žadatelé:    

  • vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo

Forma a výše podpory:

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:

  • 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a kvýtahu

  • 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu

 

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 5. 2. 2019

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat