MMR - Dotace na obnovu staveb a zařízení dopravní infrastruktury

INFRASTRUKTURA, OSTATNÍ

Výše podpory

70%

Podání žádosti

Do 28.2.2019 do 12:00 hodin

Výše dotace

200 tis. - 1 mil Kč

UZAVŘENÁ

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul: Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

 

Podporované aktivity:

Akce zaměřené na obnovu:

 • propustků,

 • mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti,

 • parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí,

 • zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy

 

Oprávnění žadatelé:

 • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2018)

Specifické podmínky:

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

 • Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka podprogramu.

Forma a výše podpory:

 • Dotace max. 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

 • Minimální výše dotace na jednu akci 200 000 Kč.

 • Maximální výše dotace na jednu akci 1 000 000 Kč.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2019 do 12:00 hodin

 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2020 

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat