MMR - Dotace na obnovu sportovní infrastruktury

SPORTOVIŠTĚ a DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výše podpory

80%

Podání žádosti

Do 17.12.2021 do 12:00 hodin

Výše dotace

500 tis. - 5 mil. Kč

UZAVŘENÁ

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 

Podporované aktivity:

Podporovány budou akce zaměřené na:

  • obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,

  • obnovu školních tělocvičen.

 

Oprávnění žadatelé:

  • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2021), na jejímž katastru je zřízena základní škola

 

Forma a výše podpory:

  • Dotace max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

  • Minimální výše dotace na jednu akci 500 000 Kč.

  • Maximální výše dotace na jednu akci 5000 000 Kč.

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 17. 12. 2021 do 12:00 hodin

 

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat