MMR - Dotace na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov

VEŘEJNÉ BUDOVY

Výše podpory

80%

Podání žádosti

Do 5.6.2023 do 12:00 hodin

Výše dotace

500 tis. - 10 mil. Kč

UZAVŘENÁ

Podporované aktivity:

Akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané (plně nebo částečně, přičemž se nejedná o improvizované využití) a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:  

a.       kulturní domy,

b.       budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál),

c.       knihovny,

d.       školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu (v případě školní kuchyně a jídelny může být provozovatelem pouze žadatel),

e.       multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech a) až d).

Oprávnění žadatelé:

  • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2023).

 

Forma a výše podpory:

  • Dotace max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

  • Minimální výše dotace na jednu akci 500 000 Kč.

  • Maximální výše dotace na jednu akci 10 000 000 Kč.

 

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 2.5.2023

  • Ukončení příjmu žádostí: 5.6.2023 do 12:00 hodin

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat