MMR - Dotace na místa aktivního a pasivního odpočinku

SPORTOVIŠTĚ a DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Výše podpory

80%

Podání žádosti

Do 17.12.2021 do 12:00 hodin

Výše dotace

100 tis. - 2 mil. Kč

UZAVŘENÁ

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné.

Jde především o:

  • obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť.

 

Oprávnění žadatelé:

  • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2021)

 

Forma a výše podpory:

  • Dotace max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

  • Minimální výše dotace na jednu akci 100 000 Kč.

  • Maximální výše dotace na jednu akci 2 000 000 Kč.

 

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 17. 12. 2021 do 12:00 hodin

Napište nám

Váš dotační záměr budeme s Vámi rádi ZDARMA KONZULTOVAT

Odeslat